Apology 2016 by Akio Takamori
logo
item image
Apology 2016
Akio Takamori
Clay
20 x 12 x 13 in.